Jak przekazać 1%?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wypełnić, znajdujący się na tym samym druku: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”: W rubryce „Numer KRS” wpisz numer KRS Akademii Sportu Kiełczów: 0000270261, następnie w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisz: AS KIEŁCZÓW 8302.

Wypełniony formularz składasz osobiście lub wysyłasz do Urzędu Skarbowego. Swój 1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT 28, PIT 36, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

Poza oddaniem 1% podatku, dodatkowo wszelkie darowizny związane z celami statutowymi Akademii Sportu Kiełczów można przelać na konto: BZ WBK 44 1090 2590 0000 0001 3270 0928, Klub Sportowy Akademia Sportu Kiełczów ul. Wilczycka 48 55-093 Kiełczów.

Jak wykorzystujemy przekazany 1% podatku?

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej oraz zdrowotnej roli sportu wśród ogółu społeczności Kiełczowa i całej Gminy Długołęka, zapewnienie ogółowi mieszkańców przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Długołęka poprzez:

a) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
b) prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
c) uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje,
d) szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich i sędziowskich,
e) organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) promocję dorobku sportowego mieszkańców Gminy Długołęka na arenie krajowej.

Dzięki środkom zewnętrzym udało nam się:

  • wyposażyć każdego zawodnika Akademii Sportu Kiełczów w koszulkę treningową,
  • ubrać w stroje meczowe drużynę młodzika,
  • ubrać w dresy drużyny młodzika i orlika,
  • ubrać wszystkich trenerów w dresy klubowe,
  • zakupić profesjonalny sprzęt sportowy  niezbędny do realizowania celów treningowych,
  • zorganizować Turniej „AS CUP 30+” dla mieszkańców gminy Długołeka i miasta Wrocław,
  • zorganizować Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Sołtysa Kiełczowa”,
  • zorganizować Dzień Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie,
  • zorganizować zakończenie sezonu 2015/16 dla Wszystkich adeptów naszej Akademii.

Mimo, że działamy od Kwietnia 2016 roku udało nam się uruchomić wiele projektów. Jednak nasze ambitne plany sięgają dużo dalej. By móc je wszystkie zrealizować potrzebne jest wsparcie finansowe naszej Akademii.

TWÓJ 1% JEST DLA WIELU DZIECI NADZIEJĄ I SZANSĄ NA ROZWÓJ SPORTOWY!