Oprócz pracy indywidualnej była też współpraca w trójkach. Dzięki prostym ćwiczeniom kształtowaliśmy prawidłową postawę oraz szybkość.