Regulamin

 1. Sklep internetowy ASKIELCZOW.PL prowadzony przez Manufakturę Piłkarską Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kobierzycach ul. Spółdzielcza 1, 55-040 Kobierzyce wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej, podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634645, numer REGON 365274588, numer NIP 8961553939
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep ASKIELCZOW.PL zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu i przesłanie go do ASKIELCZOW.PL lub przesłanie wiadomości z zamówieniem na adres mailowy football@come-on.pl.
 4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
 5. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma odpowiedź z serwisu ASKIELCZOW.PL potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep Internetowy ASKIELCZOW.PL zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 6. ASKIELCZOW.PL w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego ASKIELCZOW.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. ASKIELCZOW.PL zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 11. ASKIELCZOW.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi od 1 do 7 dni. Przy braku towaru w magazynie informujemy telefonicznie o terminie realizacji zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską.
 13. ASKIELCZOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
 14. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez ASKIELCZOW.PL ostatniego elementu danego zamówienia, chyba ze strony postanowią inaczej.
 15. Informacje o właściwej kwocie do przedpłaty (wartość zamówienia) udziela obsługa sklepu telefonicznie. Nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia przelewu. Towar wysyłamy po fizycznym zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
 16. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r, poz. 827)
 18. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego ASKIELCZOW.PL
 19. Domniemywa się, że Użytkownik, składając zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.