Informujemy, iż dnia 30.07.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Sportowy Akademia Sportu Kiełczów w sprawie zmiany regulaminu.

Treść Uchwały:

Zarząd Klubu Sportowego Akademia Sportu Kiełczów postanawia iż, od 1 września 2017 roku składka członkowska będzie wynosić 80 zł miesięcznie i będzie płatna do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Składka członkowska będzie opłacana przez 12 miesięcy (w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, składka w kolejnym miesiącu nie będzie naliczana).

W związku ze zmianami prosimy o jak najszybsze dostarczenie nowego regulaminu do trenerów prowadzących.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 721 531 394

NOWY REGULAMIN